Nové vybavení SPŠ v Bruntálu pomůže žákům po škole najít lepší práci

Kvalita výuky informačních technologií na Střední průmyslové škole (SPŠ) v Bruntálu je od  března 2010 o úroveň vyšší. Škola pořídila novou techniku do tří specializovaných počítačových učeben se záměrem rozšířit výuku a zlepšit dovednosti žáků v oblasti počítačových sítí, programování, modelování a počítačové grafiky. Do vybavení investovala přes 2 miliony korun. Většinu z výdajů pokryje dotace 1,9 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

SPŠ Bruntál

„Konečný efekt z projektu vidím v lepší připravenosti našich žáků a jejich uplatnění na trhu práce," zdůrazňuje ředitel školy Petr Černý. „Jde o modernější přístup v nosných odborných předmětech. Z praktického hlediska se zvýšila kompetence žáků, například ve svařování optických kabelů, diagnostice přenosových médií a směrování v rozsáhlých sítích. Dovednost svařování optických vláken se neučí na žádné jiné škole v kraji," přibližuje Černý v narážce na zavedení nových tematických celků do výuky a rozšíření v několika předmětech.

Mezi pořízenou technikou jsou hlavně nové, výkonnější počítače nebo speciální zařízení na měření optických i metalických sítí, svařování optických kabelů a výukové panely pro propojování sítí. Vybavení učeben ozvláštnily interaktivní a multimediální prvky. Součástí projektu jsou také vytvořené e-learningové materiály, používané ve výuce i volně dostupné na internetu.

SPŠ v Bruntálu nabízí zájemcům o úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou výuku ve čtyřech studijních oborech – dopravní prostředky, informační technologie, strojírenství a ekonomika a podnikání.

Fotografie projektu SPŠ v Bruntálu jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN