Moderní technika pro ostravské letiště

Posílení bezpečnostní infrastruktury je pro další rozvoj Letiště Leoše Janáčka v Ostravě a navýšení jeho kategorizace klíčové. Projekt Stroje a zařízení I. společnosti Letiště Ostrava, a.s., tento problém řeší. S přispěním téměř 70 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko letiště pořídilo vybavení a techniku, která slouží především k zajištění ostrahy letiště a požární bezpečnosti. 

 

Stroje a zařízení I.

"Pořízení techniky pro ostrahu a hasičskou záchrannou službu letiště je nezbytné pro zvýšení bezpečnostního standardu letiště v souvislosti s evropskou legislativou a přispěje k vytvoření technických podmínek pro navýšení kategorizace letiště. To umožní příjem letadel vyšších hmotnostních kategorií," jmenovala cíle projektu za jeho předkladatele Veronika Bordovská ze společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Pořízení vozidla pro ostrahu letiště, závorového systému pro vjezd a výjezd vozidel, rentgenových zařízení nebo detektorů kovů řeší ostrahu letiště. Zhruba 75 % investic ovšem připadá na hasičskou záchrannou techniku. Letiště obdrželo vozidlo na likvidaci ropných havárií, zařízení pro vyprošťování letadel nebo hasičský letištní speciál. "Vozidlo na ropné havárie je určeno pro použití při mimořádných událostech jak na letišti, tak i v jeho okolí, např. u dopravních nehod, a v současnosti je to nejlépe vybavené vozidlo tohoto typu na letištích v celé České republice," upřesňuje velitel hasičské záchranné služby letiště Ivan Korbelář. 

Projekt Stroje a zařízení I. byl Regionální radou Moravskoslezsko doporučen k financování v září 2008. Vybavení se pořizovalo v průběhu několika měsíců až do první čtvrtiny roku 2010. Jedná se o první z několika projektů, které přispějí k rozvoji ostravského letiště.

Prohlédněte si i další zajímavé fotografie projektu ostravského letiště.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN