Škola vložila dotace do učebny a hřiště

Základní škola a Mateřská škola Ostravice získala dotaci 3,3 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Evropské peníze použila na modernizaci školského zařízení. Své sportovní výkony mohou děti předvádět na opraveném multifunkčním hřišti, které je ale přístupné i široké veřejnosti. Poznatků z chemie a fyziky se žákům nyní dostává v rekonstruované a nově vybavené učebně těchto předmětů. Kromě učebny prošly úpravami také rozvody teplé vody v základní škole a sociální zařízení v budově mateřské školy. Školáci, učitelé, ale i veřejnost mohou využívat všech těchto novinek už od počátku roku 2009, kdy byl projekt školy dokončen.

Modernizace školského zařízení v Ostravici

"Věřím, že zpřístupnění hřiště veřejnosti pomůže děti přilákat k aktivnímu pohybu a sportu i mimo školní výuku," sděluje svá očekávání Petr Kořený, ředitel školy s více než 185 žáky, na jejichž růst dohlíží 16 pedagogů. "Hřiště je možné využít v řadě míčových sportů a jeho nedílnou součástí je i lehkoatletický ovál," doplňuje ředitel.

Všechny tyto aktivity projektu stihla škola zrealizovat ve velmi krátké době. Na konci roku začaly přípravy na projektové dokumentaci. Práce pokračovala zpracováním žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko, kde v červnu 2008 škola úspěšně prošla výběrem. Do listopadu 2008 skončily všechny stavební práce. Do Vánoc 2008 bylo ukončeno vyúčtování zasláním žádosti o platbu. Celé schvalovací řízení skončilo v březnu 2009, kdy škola na svůj účet obdržela požadované prostředky.

Prohlédněte si i další poutavé fotografie z Ostravice, naleznete je ve fotogalerii.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN