Kamarád je připraven na 25 nových dětí

Mateřská škola Kamarád v Příboře prošla od června do prosince 2008 velkými změnami. Přeměnou tělocvičny na novou hernu se kapacita školky rozšířila o 25 nových míst, došlo k odstranění špatného technického stavu budovy a také k vybavení interiéru. Kamarád nyní pojme až 125 dětí. S projektem stavebních úprav mateřské školy uspělo město Příbor s žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dotace přes 8,1 milionů korun následně pokryla většinu z celkových výdajů.

 

Stavební úpravy mateřské školy Kamarád v Příboře

„V Příboře je velký zájem o předškolní vzdělávání. Jedním z cílů projektu proto bylo navýšit kapacitu školky. Nové vybavení navíc umožňuje rozvíjet specifické dovednosti a schopnosti dětí," uvádí ředitelka mateřské školy Iva Drholecká. Změny interiéru a moderní vybavení zkvalitní možnosti vzdělávání a výuky dětí. K tomu slouží otevření nové třídy pro denní pobyt dětí s terapeutickým bazénem, počítačem a programovým vybavením pro nejmenší a dalšími herními prvky. Ale například také úprava dosud málo využívaného prostoru na výtvarný ateliér s novou keramickou pecí a dalším vybavením pro tvořivou činnost dětí i rodičů, kteří se některých programů rovněž účastní.

Příborský projekt byl předložen Regionální radě Moravskoslezsko v květnu 2008 ve výzvě k předkládání projektů zaměřených na rozvoj vzdělávací a volnočasové infrastruktury v obcích a městech s 5 až 50 tisíci obyvateli. V říjnu byl spolu s dalšími jednatřiceti projekty doporučen k financování. Stavět se začalo v již v červnu, fyzická realizace končila v prosinci 2008. Začátkem února 2009 zažádalo město o jednorázové proplacení dotace, které se dočkalo v červenci.

Fotografie z mateřské školy Kamarád naleznete ve fotogalerii.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN