Prohlášení o přístupnosti

Dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace ROP MS, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.

Webová prezentace Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhovuje ke dni 15. února 2008 požadavkům vyhlášky č. 64/2008 o přístupnosti webových stránek orgánů veřejné správy.

Na základě uživatelských testů (testy tzv. reálné přístupnosti) provedených organizací Blind Friendly Web prezentace vyhověla a byla shledána jako přístupná pro těžce dravotně postižené uživatele.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.

Odkaz pro tisk uvedený za každým dokumentem je přístupný pouze se zapnutým javascriptem. Pokud uživatel nemá javascript povolen, může použít běžný způsob tisku z prohlížeče (funkčnost tisku tím není nijak omezena).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Výjimku mohou tvořit odkazy v článcích publikovaných do 25.1.2008.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - solečnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - webmaster@rr-moravskoslezsko_cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN