Žádosti o platbu

Proplácení dotace z rozpočtu Regionální rady bylo dosud nastaveno tak, že příjemce nejprve uhradil dodavatelské faktury související s projektem a následně si je nechal proplatit z dotace prostřednictvím Žádosti o platbu. Nyní je možné využít také alternativní způsob proplácení dotace, a to předložením dosud neuhrazených faktur s delší lhůtou splatnosti prostřednictvím Modifikované žádosti o platbu.

Než se rozhodnete pro tento způsob proplácení, je potřeba mít splněny některé důležité podmínky. Jednou z podmínek je správně nastavený systém veřejných zakázek v projektu. Pokud se již rozhodnete pro tento způsob proplácení, je třeba mít tuto skutečnost nastavenou ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, založit si technický účet projektu apod.

Před podáním žádosti o platbu (jak standardní, tak modifikované), získáte na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady unikátní přístupový klíč do aplikace PUD, pomocí které žádost o platbu vyplníte (Manuál k aplikaci PUD). Současně vyplňujete i formulář Informace příjemce k žádosti o platbu.

Podrobné informace od A do Z o modifikovaných platbách (předpoklady pro předložení modifikované platby, příprava modifikované žádosti o platbu a celý proces její administrace až po proplacení) naleznete v Příručce pro příjemce.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN