Výzva č. 2 Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova

Prioritní osa: 4 Rozvoj venkova
Oblast podpory: 4.1 Rozvoj venkova
Zaměření výzvy: Ostatní občanská vybavenost, veřejná prostranství

UPOZORNĚNÍ !

Řídící orgán ROP Moravskoslezsko dne 15. 8. 2008 zveřejnil doplňující informaci k výzvě č. 4.1-02. Dne 22. 8. 2008 byly tyto informace doplněny o bod 2 „Upřesnění způsobilosti výdajů pro místní komunikace“. Kompletní doplňující informace k výzvě 4.1-02 jsou ke stažení ve formátu PDF.

V případě, že si přejete být o doplnění informováni, přihlašte se prosím k zasílání novinek e-mailem.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN