Vyvarujte se chyb při stanovení záměru projektu

Při vytváření projektových záměrů je nejdůležitější zvážit skutečné potřeby organizace a vlastní přínosy budoucího projektu. Umělé napasování projektů na požadavky operačních programů vede k problémům nejen při realizaci projektu, ale zejména při udržování výstupů projektu.

hga.JPG Nedodržení výstupů projektu je porušením smlouvy o poskytnutí dotace, kdy příjemce vrací dotaci nebo její část (podle rozsahu porušení) a je povinen zaplatit penále. Ideální je dopředu analyzovat trh, zjistit případné mezery, které se pokryjí novým záměrem. Každý záměr musí mít svou budoucnost.

Než přejdete od stanovení záměru k jeho rozpracování (např. příprava stavební dokumentace), konzultujte u příslušného zprostředkujícího subjektu, zda záměr skutečně odpovídá požadavkům daného dotačního programu a zda z něj může být podpořen. Vyhnete se tak zbytečně vynaloženému úsilí a nákladům na záměr, který není možné z dotačních zdrojů financovat.

Hana Gavlasová

Nahoru

 
_THEME_LOGIN