Než začnete s projektem

Tím nejdůležitějším, co je nutné vědět a s čím je dobré počítat, než se rozhodnete ucházet se o dotace a připravovat projekt, vás provedeme v sekci než začnete s projektem.

Administrace projektu

Dokumentace pro žadatele a příjemce k výzvám Proces od okamžiku vypsání výzvy k předkládání projektů (dále jen Výzvy) do okamžiku podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (dále jen Smlouvy) musí projít administrativním postupem, který vyžaduje určitou časovou náročnost.

 

Co mě čeká během realizace projektu?

Podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (dále jen Smlouvy) vznikají příjemci dotace další povinnosti jak v průběhu realizace projektu, tak i po určenou dobu po ukončení jeho realizace.

 

 

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN