Kvalitní projekt potřebuje čas

Charita Opava zrealizovala spolu se svými partnery v posledních 5 letech projekty v sociálních službách a projekty na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce za bezmála čtvrt miliardy Kč, z toho za více než 30 mil. Kč  byly projekty financované z evropských fondů. Přípravy těchto projektů probíhaly za tuto dobu různě. Před několika lety to byly tzv. „hurá akce". Byla zveřejněna výzva a psal se projekt. Tato "pionýrská" doba je dávno pryč. Nicméně díky takto realizovaným projektům jsme získali cenné zkušenosti, mnohdy však i draze vykoupené.

hanus.JPG Žadatelům o podporu investičních záměrů bych proto doporučil vycházet ze svých dlouhodobých záměrů a strategických plánů. Často podceňovanou kapitolou je soulad s tzv. strategickými dokumenty. Je potřeba, aby váš záměr zcela jednoznačně přispěl k řešení dané strategického záměru. Jestliže máte záměr, který splňuje tyto předpoklady, vykomunikujte si spolupráci cílové skupiny a promyslete zapojení partnerů. Vždy se vyplatí konzultovat váš záměr s příslušnými institucemi předem. Dalším nezbytným krokem je vzhledem k uvažovaným nákladům vypracování studie proveditelnosti. Měla by vám dát jasnou odpověď na to zda záměr realizovat či nikoli. Snažte se vnímat tento nástroj jako nezbytný podklad k vašemu rozhodnutí projekt nejen podat, ale i bezproblémově zrealizovat a také provozovat. Studie proveditelnosti má předepsaný obsah a na její vypracování si můžete najmout některou z konzultačních firem či si ji vypracovat sami. Nesmírně důležité je správné zadání této studie tak, aby odpověděla na to, co je pro Vás důležité.

Studie proveditelnosti vám nastíní časový harmonogram, popíše potřebu lidských zdrojů, sestaví finanční analýzu, propočítá udržitelnost projektu, vyčíslí náklady, provede marketingovou analýzu, vyjmenuje reálná rizika a mnoho dalších charakteristik vašeho záměru. Je to skutečně komplexní materiál, který použijete nejen pro své rozhodnutí, ale také jako nezbytnou přílohu žádosti a samozřejmě také i jako podklad pro projektanta, který může zpracovat prvotní stavební studii. Zde je namístě upozornit na skutečnost, že projektant může na základě tohoto podkladu dojít k jiné, zpravidla vyšší částce potřebné pro realizaci. Je proto vhodné zapojit projektanta už ve fázi tvorby studie proveditelnosti. Celý proces se tak ale může časově protáhnout.

Čas je v tomto případě neúprosný a není reálné zpracovat celou žádost včetně příloh během dvou měsíců a to nemluvím o uzemním rozhodnutí či přímo stavebním povolení. Chystejte si proto vaše záměry v předstihu, mějte je tzv. nachytané v šuplíku a v případě vyhlášení výzvy projekt jen oprášíte, případně upravíte či zaktualizujete. Na závěr mám pro všechny jedno doporučení. Konzultujte, konzultujte a konzultujte.

Jan Hanuš

Nahoru

 
_THEME_LOGIN