Kompletní dokumentace aneb kde najdu všechny informace

Fáze přípravy projektu (do podání žádosti o dotaci)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

 • Příručka pro žadatele
 • Příloha č. 1 – Povinné přílohy k Žádosti o dotaci
 • Příloha č. 2 – Závazné osnovy dokumentu pro finanční a ekonomické hodnocení projektu
 • Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o většinových výdajích
 • Příloha č. 4 – Čestné prohlášení žadatele o veřejnoprávnosti
 • Příloha č. 7 – Potvrzení zřizovatele přísp. organizace
 • Příloha č. 8 – Harmonogram plateb

Příručka pro příjemce

 • Doporučujeme pročíst již během přípravy projektu

Metodické pokyny řídícího orgánu

 • Metodický pokyn – Pro zadávání veřejných zakázek
 • Metodický pokyn – Malé a střední podniky
 • Metodický pokyn – Průvodce horizontálními tématy
 • Metodický pokyn – Pro způsobilé výdaje a vícenáklady
 • Metodický pokyn – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
 • Metodický pokyn – Zpracování Studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA)
 • Metodický pokyn – Pravidla pro publicitu
 • Metodický pokyn – Projekty vytvářející příjmy
 • Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

Fáze fyzické realizace projektu

Příručka pro příjemce

 • Příručka pro příjemce
 • Příloha č. 1 – Monitorovací hlášení o pokroku
 • Příloha č. 2 – Monitorovací hlášení s žádostí o platbu
 • Příloha č. 3 – Závěrečná monitorovací zpráva
 • Příloha č. 5 – Žádost o platbu
 • Příloha č. 6a – Soupiska účetních dokladů
 • Příloha č. 6b – Pokyn k vyplňování soupisky účetních dokladů
 • Příloha č. 7 – Změnový formulář – Oznámení příjemce o změnách
 • Příloha č. 8 – Změnový formulář – Vyjádření k oznámení příjemce o změnách
 • Příloha č. 9 – Změny v rozpočtu
 • Příloha č. 10 – Čestné prohlášení obce neplátce DPH
 • Příloha č. 11 – Čestné prohlášení obce plátce DPH
 • Příloha č. 12 – Modifikované platby

Metodické pokyny řídícího orgánu

 • Metodický pokyn – Průvodce kontrolami
 • Metodický pokyn – Vykazování výdajů
 • Metodický pokyn – Pravidla pro publicitu
 • Metodický pokyn – Veřejné zakázky
 • Metodický pokyn – Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady

Fáze monitorování po fyzickém ukončení projektu

Příručka pro příjemce

 

 

 • Příloha č. 4a – Zpráva o zajištění udržitelnosti
 • Příloha č. 4b – Čestné prohlášení příjemce v období udržitelnosti

Všechny dokumenty najdete ke stažení na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz nebo www.dobra-rada.cz v sekci Výzvy a dokumentace.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN