Jak využít přípravného období

Rok 2007 je z pohledu žadatelů o peníze ze strukturálních fondů možná méně náročný, než se očekávalo. Rozhodně to však nebyl rok ztracený. Ujasnění priorit a dobrá projektová příprava je tou nejlepší investicí, kterou lze letos učinit.

dfo.JPG Ačkoliv je České republice obecně vytýkán opožděný start jednotlivých operačních programů, není toto zdržení zdaleka fatální, zejména pak pro projekty financované Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Pokud se podíváme na klasický investiční cyklus, je zřejmé, že příprava větších a náročnějších investičních projektů není otázkou dnů či týdnů, ale měsíců a spíše let. Samotnému výběru projektů pak zpravidla předchází analýza problémových či růstových témat na straně poptávky (žadatele), podporovaných oblastí na straně nabídky (oblasti podpory operačních programů). V neposlední řadě také jasná finanční strategie na nejbližší roky. Pokud hovoříme o projektech municipalit, musíme vše výše uvedené umocnit mnohdy komplikovaným vyjednáváním s dalšími sociálními a ekonomickými partnery či veřejností.

Je-li tedy strategií zájemců o evropské peníze pouze trpělivé vyčkávání na schválení programů Evropskou komisí a uveřejnění jednotlivých výzev, hrozí reálné riziko, že projekty nebudou kvalitně a včas připraveny nebo nebudou nalezeny ty nejlepší. Proto již dnes projektoví manažeři odboru marketingu a posílení absorpce Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko vysvětlují jednotlivá podporovaná témata a konzultují desítky záměrů, které v regionu vznikají.

Daniel Foltýnek

Nahoru

 
_THEME_LOGIN