Co nastudovat pro úspěšnou přípravu a realizaci projektu

Pro žadatele o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je klíčové, aby se seznámili s aktuální dokumentací řídícího orgánu.

kpl.jpg Pracovníci Úřadu Regionální rady připravili dokumentaci pro žadatele a příjemce (neboli úspěšné žadatele), která by měla pomoci ke kvalitní přípravě žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko i k úspěšné realizaci projektu. Tato dokumentace je rozdělena do tří základních pilířů:

  • Příručka pro žadatele,
  • Příručka pro příjemce,
  • metodické pokyny řídícího orgánu.

Příručka pro žadatele seznamuje potenciální žadatele s postupem při zpracování žádostí o dotaci a upozorňuje na možná úskalí při jejich předložení. Je zde popsán postup hodnocení a výběru až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. Součástí je také část, která dává stručný přehled o tom, co bude úspěšného žadatele čekat ve fázi realizace projektu. Je nutné si tyto povinnosti uvědomit již při předkládání žádosti o dotaci, jelikož se jimi bude muset řídit následná realizace projektu.

Ucelené podmínky, které je nutné při realizaci projektu dodržet, jsou uvedeny v Příručce pro příjemce (např. výběr dodavatelů, publicita, účetnictví). Tato příručka také seznamuje příjemce s procesem sledování realizace a proplácením výdajů projektu, a dále s kontrolami během realizace a v rámci udržitelnosti projektu.

V textu obou příruček jsou uvedeny odkazy na metodické pokyny řídícího orgánu, které slouží jako další pomocník a metodická podpora v jednotlivých tematických oblastech. Upřesňují postupy např. pro zadávání veřejných zakázek, které platí pro projekty realizované z dotace, pro zpracování studie proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů, jsou zde také uvedeny a podrobně popsány např. jednotlivé způsobilé výdaje, které mohou být z dotace hrazeny apod.

Aktuální dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz.

Kateřina Plachá

 

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN