Elektronická žádost Benefit7

Pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektů ze strukturálních fondů EU a národních zdrojů je v programovém období 2007 až 2013 určen informační systém Benefit7. Vstup do IS Benefit7 naleznete na stránkách www.eu-zadost.cz.

Upozornění

Při nové instalaci k 1.3.2011 byla do IS BENEFIT7 zapracována nová funkčnost u záložky Výběrová řízení. Popis nových funkcí naleznete v aktuální verzi příručky k IS Benefit7.

Pravidelné odstávky systému Benefit7

Pro zajištění nezbytné a trvalé kvality provozu monitorovacího systému rozhodl provozovatel monitorovacího systému CRR ČR o zavedení servisních intervalů pro možnost údržby a optimalizace provozu systému na CRR. Seznam těchto odstávek je uveden dále v tomto článku.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN