Aktuální výzvy

Vyhledání výzev a dokumentů

   

vyzvy2_200.jpgJednotlivé Výzvy jsou zveřejňovány v tisku a na webových stránkách http://www.rr-moravskoslezsko.cz/. V případě Vašeho zájmu Vás budeme o termínech Výzev nebo o aktualizaci plánů výzev informovat prostřednictvím infomailů.

K textu Výzvy bude přiložena veškerá dokumentace pro žadatele/příjemce, potřebná pro zpracování žádostí o dotaci a pro informovanost žadatele o podmínkách ve fázi realizace projektu.

Plán výzev je časovým rozvržením vyhlašování jednotlivých výzev k předkládání žádostí o dotaci na následující rok. Plán výzev schvaluje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Po schválení bude Plán výzev vyvěšen na webových stránkách http://www.rr-moravskoslezsko.cz/.

Pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektů ze strukturálních fondů EU a národních zdrojů je v programovém období 2007 až 2013 určen informační systém Benefit7+. Vstup do IS Benefit7+ naleznete na stránkách www.eu-zadost.cz.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN