Výroční zprávy Regionální rady a ROP Moravskoslezsko

Výroční zprávy o provádění ROP Moravskoslezsko

Výroční zprávy Regionální rady Moravskoslezsko

Závěrečná zpráva o provádění ROP Moravskoslezsko

Závěrečná zpráva o provádění ROP MS byla schválena Monitorovacím výborem ROP MS dne 13.12.2016.

 

Tato zpráva bude do 20.3.2017 upravena podle Závěrečného výkazu výdajů, který bude vytvořen v lednu 2017 a bude obsahovat finální finanční obraz realizace ROP MS a na základě připomínek PCO a AO, které mohou vzejít z procesu zpracování Žádosti o platbu konečného zůstatku a Prohlášení o uzavření ROP MS, které budou tyto instituce zpracovávat v lednu až březnu 2017.

 

Finální verze Závěrečné zprávy o provádění ROP MS bude do konce března 2017 odeslána ke schválení Evropské komisi. Evropská komise má 5 měsíců od odeslání Závěrečné zprávy na její schválení nebo zaslání připomínek řídícímu orgánu ROP MS, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezskou.

 

Současně se závěrečnou zprávou bude Evropská komise posuzovat i Výkaz výdajů a žádost o platbu konečného zůstatku a Prohlášení o uzavření, které zpracovává Ministerstvo financí – platební a certifikační orgán a Auditní orgán.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN