Vize úřadu

vize_200.jpg

"Efektivní, zákaznicky a partnersky orientovaná organizace ctící hodnoty fair play."

Pod slovem "efektivní" máme na mysli rovnováhu mezi produkcí a produkční schopností, mezi tím jaké má organizace k dispozici zdroje a jaký produkuje výstup. Myslíme organizaci se zavedenou a přijatou kulturou výkonu.

Slova "zákaznicky a partnersky orientovaná organizace" pro nás znamenají organizaci, která reaguje na očekávání klíčových "stakeholders" (žadatelů, výboru regionálního rozvoje, reprezentantů EU, zaměstnanců atd.), která uspokojuje jejich potřeby způsobem, jako by na tom závisela její existence.

Spojením slov "ctící hodnoty fair play" rozumíme nastavení všech procesů v organizaci tak, aby bylo zajištěno transparentní, nediskriminační a spravedlivé rozdělení prostředků, které budou skrze úřad alokovány do regionu. Zároveň máme na mysli nastavení takového interního prostředí, kde formální kontrola bude pouze doplňkovým kontrolním mechanismem, protože v prostředí důvěry budou fungovat individuální sebe-řídící a sebe-kontrolní mechanismy jednotlivých členů týmu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN