Rozvoj měst

Jsou oprávněným žadatelem také městské obvody?

Ano, městské obvody mohou být oprávněným žadatelem, ale pouze pokud jsou oprávněni jednat jménem statutárního města.

 

Lze podpořit vybudování kulturního domu?

Ano, lze vybudovat nový kulturní dům nebo rekonstruovat stávající. V případě rekonstrukce nelze žádat dotaci na komplexní zateplení takovéhoto objektu.

 

Může být do IPRM vpuštěn podnikatelský subjekt?

Projekty podnikatelského sektoru mohou být zahrnuty do Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Za tvorbu i realizaci IPRM je však zodpovědné statutární město, proto také toto město rozhoduje, které projekty nakonec budou zahrnuty do IPRM.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN