Regionální infrastruktura a dostupnost

Je možné financovat budování cyklostezek?

Ano. V rámci dílčí oblasti 1.1.2 je možné podpořit také budování a modernizaci významných cyklostezek i cyklotras.

 

Kdo může žádat na opravu silnic v první prioritní ose?

Dílčí oblast podpory je určena převážně na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku Moravskoslezského kraje. Oprávněnými žadateli v této oblasti podpory jsou: Moravskoslezský kraj a Správa silnic Moravskoslezského kraje. Dílčí oblast podpory není určena obcím a městům.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN