Povinné informace

Povinně zveřejňované dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN