Odpovědi podnikům

Jak dlouhá musí být historie podnikatele při podání žádosti?

Podnikatel musí před podáním žádosti o poskytnutí dotace podnikat minimálně 2 roky. V době podání žádosti musí mít oprávnění k podnikání.

 

Mohu rekonstruované prostory (hotel, kanceláře aj.) pronajímat?

Ano, rekonstruované prostory lze pronajímat. Majetek pořízený z dotace je možné pronajmout po písemném souhlasu poskytovatele dotace, tzn. Regionální rady.

 

Může podnikatelský subjekt vystupovat jako finanční partner projektu obce?

Ne. Žadatelem a realizátorem projektu je vždy jeden pouze subjekt, ten ponese veškerou zodpovědnost spojenou s realizací projektu. V rozpočtu nemohou být nárokovány náklady partnera.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN