Odpovědi obcím

Je již zpracována metodika pro integrované projekty a Integrované plány rozvoje měst?

Metodiky se připravují, v současné době existují pouze v pracovní neveřejné podobě. Metodiky budou zveřejněny na našich webových stránkách www.rr-moravkoslezsko.cz, jakmile budou zpracovány.

 

Lze z ROP žádat o dotaci na vytvoření nového územního plánu obce?

Nelze, tento projekt bude pravděpodobně možno zafinancovat z Integrovaného operačního programu (IOP). Podrobnější informace poskytují zprostředkovatelské subjekty IOPu.

 

Může obec žádat finanční prostředky na úpravy místních komunikací?

Opravy místních komunikací lze podpořit z ROP MS pouze pokud jsou dané zákroky součástí komplexnějšího projektu řešícího úpravy obce, například úpravy centra obce nebo pokud zohledňují bezpečnost na komunikacích.

 

Můžeme rekonstruované prostory (hotel, kanceláře aj.) pronajímat?

Ano, rekonstruované prostory lze pronajímat. Majetek pořízení z dotace je možné pronajmout po písemném souhlasu poskytovatele dotace, tzn. Úřadu Regionální rady.

 

Splní rekonstrukce hřbitova kritérium přijatelnosti pro předložení do ROP?

Bohužel, podle posledních vyjednávání nebudou hřbitovy v rámci ROP podporovány, nejedná-li se o židovské hřbitovy či jinak kulturně významné hřbitovy.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN