Nápověda pro vyhledávání výzev a dokumentace

Modul pro vyhledávání výzev poskytuje nejrůznější možnosti a dovoluje Vám zobrazený výběr výzev filtrovat tak aby jste snadno našli co hledáte. Pro ještě lepší vyhledávání můžete použít několi tipů pro práci s tímto vyhledáváním.

Filtrace dle typu žadatele a oblastí podpory

Chcete vidět pouze ty výzvy, ve kterých můžete žádat? pomocí formulářového pole "Žadatel" vyberte položku, do které z pohledu Regionální operačního programu Moravskoslezsko spadáte a výpis výzev se vám ihned omezí pouze na ty právě pro vás. Stejně tak se omezí i výběr oblastí podpory ve formulářových polích, ve kterých může váš typ žadatele žádat o dotaci z ROP.

Chcete-li zobrazit výzvy pouze pro vybranou oblast podpory, nemusíte vybírat typ žadatele. Bez omezení typem žadatele můžete procházet výzvami všech oblastí podpory.

pozn. Výběrem typu žadatele nebo oblastí podpory se pohled na nalezené aktuální výzvy filtruje automaticky. Pokud se Vám po změně ve formuláři pohled neaktualizoval, zkuste formulář ručně odeslat - nejspíš má váš internetový prohlížeč zakázánu funkci "Javascript".

Výběr výzev ve vybraném časovém intervalu

Ve vyhledávacím formuláři můžete zadat také časový interval a výpis výzev tak omezit pouze na dané období a to vyplněním polí Platnost od/do. Zobrazí se všechny výzvy, které proběhly v zadaném intervalu. Pokud chcete zobrazit všechny výzvy od nebo do určitého data, stačí vyplnit pouze jedno z výše zmíněných polí. K zadání data platnosti slouží ikony kalendáře vedle vstupního pole, případně můžete datum zadat i ručně a to ve formátu Den.Měsíc.Rok.

pozn. Aktuálně vyhlášené výzvy jsou zobrazeny vždy za předpokladu, že nebyly vybrány žádné filtrační podmínky.

Zobrazení aktuální platné dokumentace

V případě, že máte zájem o poslední schválenou verzi dokumentacek výzvám, není nic snazšího než ve formuláři vybrat možnost "Zobrazit pouze aktuální dokumentaci" a odeslat vyhledávací formulář. Zobrazí se vám úplný seznam všech dokumentů platné dokumentace včetně jejich balíčku v podobě .zip souboru (komprimace dokumentace do tohoto souboru se provádí za běhu a proto může začátek stahování chvíli trvat).

Stejného výsledku dosáhnete i pokud do pole pro zadání tagu výzvy zadáte hodnotu "aktualni".

Přímé vyhledání výzvy dle tagu výzvy

Každá výzva má přidělen tag, podle kterého ji lze jednoznačne určit, a který je u nově vyhlášených výzev přímo v jejich textu. Taglze zadat do výše zmíněného pole "" a tím zobrazit pouze vybranou výzvu. Tag výzvy se od běžného čísla výzvy liší a obsahuje všechny potřebné informace pro přesné určení do jaké oblasti podpory výzva patří, o kolikátou výzvu se jedná a ve kterém roce byla vyhlášena.

Tag výzvy má následující formát: XXX-O-P-D-RR kde:

  • XXX - pořadí výzvy v podobě trojčíslí (např. 001 značí první výzvu dané oblasti podpory)
  • O - označuje prioritní osu (1-4)
  • P - označuje číselně oblast podpory v dané prioritní ose (0-4 s omezením dle prioritních os)
  • D - dílčí oblast podpory dále konkrétněji určuje příslušnost výzvy
  • RR - rok vyhlášení výzvy.

Ve vyhledávání lze použít i zástupný znak "?", kterým lze nahradit libovolnou část tagu pokud si ji přesně nepamatujete. V takovém případě budou vyhledány všechny výzvy, které vyhovují danému tagu alespoň v konrétně zadaných hodnotách. Pokud ve vybrané oblasti podpory neexistují dílčí oblasti podpory, je na místě D nula.

Příklad: Tag 002-1-3-1-07 tak například označuje druhou výzvu na předkládání žádostí o dotaci náležející do prioritní osy č. 1, oblasti podpory č. 3 a podobolasti podpory č. 1, vyhlášenou v roce 2007.

Toto číselné označení je vždy uvedeno v dokumentu vyhlášení výzvy nebo jako poznámka u příslušného souboru v sekci Ke stažení a můžete jej kdykoliv použít pro vyhledání specifikace výzvy, dokumentace, která pro ni platila v době vyhlášení a další relevantní informace na portálu Dobrá rada resp. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN