Udržitelnost projektu

Podstatou této záložky je posouzení finanční udržitelnosti projektu v období od zahájení přípravných prací (předinvestiční fáze) až do skončení povinné udržitelnosti projektu.

Toto posouzení bude vycházet z hodnot uvedených pro investiční variantu projektu.

Popis jednotlivých položek celkových příjmů (zdrojů) projektu:

 • provozní příjmy: výše provozních příjmů v jednotlivých letech bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „Provozní příjmy"
 • dotace ROP: výše dotace ROP bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku
 • vlastní zdroje na realizaci: výše vlastních zdrojů na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku
 • čerpání úvěru: výše úvěru na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku
 • jiné zdroje: výše jiných zdrojů bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku
 • další zdroje na provoz: doplňte výši dalších zdrojů, které budete používat na krytí výdajů vzniklých v jednotlivých letech provozní fáze projektu

Popis jednotlivých položek celkových výdajů projektu:

 • celková výše investice: hodnoty celkové výše investice budou doplněny automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF přípravy a realizace" ve sloupcích způsobilé a nezpůsobilé výdaje, kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku
 • provozní výdaje: výše provozních výdajů v jednotlivých letech bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „Provozní výdaje"
 • splátky úvěru: výše splátek úvěru na realizaci bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku
 • úroky z úvěru: výše úroků z úvěru bude doplněna automaticky na základě údajů uvedených v záložce „CF přípravy a realizace", kdy hodnoty v letech budou získány jako součet hodnot v jednotlivých čtvrtletích příslušného roku
 • další splátky úvěru: doplňte výši dalších splátek úvěru v jednotlivých letech provozní fáze projektu (další splátky úvěru použitého k financování realizace projektu, splátky provozních úvěrů, apod.)
 • další úroky z úvěru: doplňte výši úroků z dalších úvěrů (část úvěru na financování realizace projektu, která nebyla splacena ve fázi jeho realizace, provozní úvěry, apod.) v jednotlivých letech provozní fáze projektu
 • ostatní: tato položka bude používána pouze u projektů, u nichž bude odlišný vlastník a provozovatel infrastruktury a finanční plán tedy bude sestavován v konsolidované podobě za oba tyto subjekty dohromady. V tomto případě doplňte výši výdajů na nájemné, které bude hradit provozovatel(nájemce) vlastníkovi infrastruktury v jednotlivých letech provozní fáze.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN