Socioekonomické C&B

Podstatou této záložky je kvantifikace hlavních dopadů projektu na zvolené cílové skupiny - socioekonomické náklady a přínosy (C&B) - a jejich převedení na hotovostní toky (vyjádření v peněžních jednotkách).

Při přidávání určitého dopadu do analýzy projektu je nutno postupovat následovně:

  • vyberte typ dopadu (zda se jedná o přínos či náklad);
  • vyberte dle názvu konkrétní dopad, a to dle příslušné detailnější úrovně (pokud je to vyžadováno).

Kliknete na tlačítko přidat a vybraný dopad se automaticky doplní do odpovídající tabulky, do níž budete kvantifikovat dle uvedených jednotek velikost nákladů či přínosu v jednotlivých letech referenčního období.

Upozornění:

Pokud u některého dopadu bude nutno vybrat více úrovní, vyberte tento dopad vícekrát a uveďte jeho kvantifikaci pro každou úroveň zvlášť.

Seznam jednotlivých C&B a popis jejich využití

Nahoru

 
_THEME_LOGIN