Provozní příjmy

  • nulová varianta: jedná se o vývoj za předpokladu, že by investice nebyla realizována 
  • investiční varianta: jedná se o očekávaný vývoj v případě, že investice bude realizována v uvažovaném rozsahu
  • rozdílová varianta: tato varianta se dopočte automaticky jako rozdíl mezi investiční a nulovou variantou, vyjadřuje tedy hodnoty, které vzniknou navíc díky realizaci zamýšleného projektu 

Upozornění:

Výši příjmů u jednotlivých položek v nulové i investiční variantě zadávejte v tis. Kč bez DPH. Plátci DPH doplní souhrnnou částku DPH do položky DPH na výstupu.

Jednotlivé položky příjmů

Přidejte potřebné množství jednotlivých položek příjmů s ohledem na rozčlenění dle jejich druhu a poté doplňte předpokládanou výši příjmů za příslušné položky v jednotlivých letech provozu. 

Novou položku přidáte tak, že do volného pole pro název položky u tabulky nulové varianty doplníte název položky a kliknete na tlačítko uložit. Položka se doplní také do varianty investiční. Poté můžete doplňovat výši příjmů za danou položku v jednotlivých letech. Pro přidání další položky postupujte stejným způsobem.

Například u sportovního centra mohou být položky rozděleny na:

  • příjmy z bowlingu
  • příjmy z tenisových kurtů
  • příjmy z fitness centra
  • příjmy z restaurace
  • příjmy z ubytování apod.

 

  • DPH na výstupu (položku vyplňují pouze plátci DPH): doplňte výši DPH vypočtenou jakou součet DPH z jednotlivých položek provozních příjmů
  • vratka DPH (položku vyplňují pouze plátci DPH): v případě, že žadateli (provozovateli) vznikne nárok na vratku (DPH na výstupu je nižší než DPH na vstupu), doplňte jejich výši v jednotlivých letech provozu

Nahoru

 
_THEME_LOGIN