Kroky od finanční (FA) k ekonomické analýze (EA)

Podstatou této záložky je očištění vstupů použitých pro výpočet ukazatelů finanční analýzy o položky, které je nutné odečíst, aby mohly být správně vypočteny ukazatele ekonomické analýzy.

Pro správné vyplnění této záložky je třeba pracovat s hodnotami rozdílové varianty projektu. Uvedené hodnoty pro očištění tedy zjistíte jako rozdíl mezi výší dané položky odpočtu v investiční a nulové variantě.

Podstatou těchto kroků je odečtení daně z přidané hodnoty (u plátců DPH včetně odvodů či vratek) a odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za své zaměstnance.

Očištění provozních příjmů:

  • provozní příjmy ve finanční analýze: hodnoty v jednotlivých letech budou doplněny automaticky ze záložky „Finanční analýza"
  • odečet DPH (pouze plátci DPH): doplňte do jednotlivých let hodnotu, kterou zjistíte z údajů obsažených na záložce Provozní příjmy na základě vzorce (DPH na výstupu + Vratky DPH v investiční variantě) mínus (DPH na výstupu + Vratky DPH v nulové variantě)

Očištění celkové výše investice:

  • celková výše investice ve finanční analýze: hodnoty v jednotlivých letech budou doplněny automaticky ze záložky „Finanční analýza"
  • odečet DPH: doplňte výši DPH, která je obsažena v jednotlivých položkách celkových výdajů projektu (způsobilých i nezpůsobilých) a kterou vypočtete jako rozdíl mezi DPH z celkových výdajů u investiční a nulové varianty projektu (pozor na tzv. utopené náklady)
  • odečet odvodů SP a ZP (ZV i NV): doplňte výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, které jsou obsaženy v příslušných položkách celkových výdajů projektu (osobní výdaje v rámci způsobilých i nezpůsobilých výdajů) a které vypočtete jako rozdíl mezi odvody u investiční a nulové varianty projektu (pozor na tzv. utopené náklady)

Očištění provozních výdajů:

  • provozní výdaje ve finanční analýze: hodnoty v jednotlivých letech budou doplněny automaticky ze záložky „Finanční analýza"
  • odečet DPH: doplňte do jednotlivých let hodnotu, kterou zjistíte z údajů obsažených na záložce Provozní výdaje na základě vzorce (DPH na vstupu + Odvod DPH v investiční variantě) mínus (DPH na vstupu + Odvod DPH v nulové variantě)
  • odečet odvodů SP a ZP: doplňte výši odvodů sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, které jsou obsaženy v položce osobní výdaje a které vypočtete jako rozdíl mezi odvody u investiční a nulové varianty projektu

Nahoru

 
_THEME_LOGIN