Nápověda k aplikaci CBA

Obecné

 

Příručka projektového manažera - Manuál k aplikaci CBA

Na případové studii typového projektu obce, zaměřeného na rekonstrukci a modernizaci zařízení pro sportovní, volnočasové a kulturní aktivity, je v tomto dokumentu ukázán postup, vazby a principy při zpracování fi nanční a ekonomické části studie proveditelnosti a zpracování elektronické aplikace Cost-benefit analýza.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN