Jsou dány minimální nebo maximální hranice způsobilých výdajů?

Minimální hranice jsou stanoveny u všech oblastí podpory individuálně. Pohybují se v rozmezí 0,5 - 2 milionů korun. Maximální hranice nejsou stanoveny, vždy je třeba zvážit velikost projektu vůči celkové alokaci výzvy. Výjimkou je prioritní osa 4, kde jsou stanoveny maximální hranice výše dotace, a to na 50 miliónů korun.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN