Je oprávněným příjemcem dotace z ROP také zahraniční subjekt?

Ano, podniká-li na území ČR podle českého práva a bude-li projekt realizován na území Moravskoslezského kraje.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN