Je možno do projektu na vybudování penzionu zahrnout také postavení menší farmy, která by sloužila pro hosty penzionu v rámci agroturistiky?

Ne, z ROP není možno žádat o dotaci na vybudování farmy, projekty řešící zemědělské farmy v oblasti agroturistiky je možno podpořit pouze z Programu rozvoje venkova (PRV), a to jen v obcích do 2 000 obyvatel. Samozřejmě za předpokladu, že žadatel o dotaci splňuje podmínku vhodného příjemce definovanou PRV pro příslušnou oblast podpory.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN