Jakou výši dotace lze získat?

Maximální výše procentuální podpory ze strukturálních fondů je 85 % způsobilých výdajů. Vždy je však nutné zkoumat, zda projekty nenaruší hospodářskou soutěž. Projekty zakládající veřejnou podporu budou podpořeny do výše 40% způsobilých výdajů. U středních podniků se tento limit může zvýšit na 50 % a u malých podniků na 60 % způsobilých výdajů.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN