Jak probíhá hodnocení projektů?

Projekty jsou posuzovány po formální stránce, po stránce přijatelnosti a pak následuje samotné bodování projektů.

Podrobné informace k hodnocení jsou obsahem kapitoly 3.3 Jak bude můj projekt hodnocen? v Příručce pro žadatele.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN