Jak mohu zjistit, že můj projekt zakládá veřejnou podporu?

Toto zjištění vyplyne z marketingové analýzy trhu a dalších studií vztažených na daný projekt. Stanovisko bude vždy uděleno až na základě posouzení komplexní projektové dokumentace, tj. během procesu hodnocení projektu. Jediným orgánem, který může v této oblasti vydat právně závazné stanovisko, je Evropská komise.

Jak bezpečně poznat, že projekt  spadá pod pravidla veřejné podpory? Zodpovězte si následující otázky:

1) Jedná se o podporu poskytnutou zveřejných prostředků (ze státního rozpočtu, územních rozpočtů, rozpočtu EU apod.)?

2) Bude mít zrealizace projektu užitek konkrétní subjekt, případně skupina subjektů (nejedná se o projekt určený pro širokou veřejnost bez rozdílu)?

3) Bude výsledkem realizace projektu ekonomická aktivita provozována za účelem zisku (ať už přímo či nepřímo)?

4) Existuje trh a vněm soutěž pro daný produkt projektu (zboží, služba)? Tzn. mohu výsledkem realizace projektu někomu konkurovat?

5) Je nebo může být výsledek realizace projektu zaměřen na zákazníky zjiných členských zemí EU?

6) Mohu svým projektem, byť jen potencionálně, ohrozit na daném trhu konkurenci i zjiné členské země EU?

Pokud si na všechny tyto otázky odpovíte kladně, bude se v případě dotace poskytnuté na takovýto projekt s největší pravděpodobností jednat o veřejnou podporu. V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu, respektive podpora poskytnutá projektu splňuje všechny uvedené znaky veřejné podpory, je možné dotaci poskytnout pouze na základě výjimky.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN