Jak je definována „atraktivita cestovního ruchu“?

Takovými atraktivitami se rozumí široké spektrum infrastrukturních projektů, které povedou ke zvýšení atraktivity v regionu. Tyto projekty by měly přilákat tuzemské i zahraniční turisty k pobytu přesahujícímu 1 den v dané oblasti.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN