Jak často budou vyhlašovány výzvy?

Výzvy budou vyhlašovány pravidelně dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Harmonogram výzev bude sestavován vždy na jeden rok dopředu a bude každých šest měsíců aktualizován tak, aby bylo vždy zřejmé, kdy bude možné daný projekt předložit.

Plán výzev je dostupný v sekci Připravuji projekt.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN