Chceme žádat o dotaci

Seznam nejčastějších otázek týkajících se možností podpor a žádostí o dotaci.

Kde je možné získat informace o operačních programech?

Informace o operačních programech vyhlašovaných v období let 2007 - 2013 a dalších možnostech čerpání ze zahraničních zdrojů naleznete v sekci Odkazy - Informace o fondech EU. Kontakty na řídící orgány a zprostředkující subjekty všech ostatních operačních programů naleznete v sekci Řídící a zprostředkující orgány tamtéž.

 

Kde získáme aktuální informace o Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko?

Informace lze získat na webových stránkách regionu soudržnosti Moravskoslezsko www.rr-moravskoslezsko.cz , elektronickým zasláním dotazu na info@rr-moravskoslezsko.cz , na telefonním čísle 552 303 546 či osobně na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko . Pro osobní konzultaci je potřeba si rezervovat termín přes systém rezervace konzultací v sekci Nástroje.

 

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN