Budou zvýhodněny projekty, které vytvoří nové pracovní místo?

Ano, ale pouze v oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu. Předmětem hodnocení projektů je naplňování indikátorů stanovených v Prováděcím dokumentu ROP, mezi které patří mj. indikátor "Počet nově vytvořených pracovních míst v cestovním ruchu". Při hodnocení projektu se tedy bude sledovat, jak projekt tento indikátor naplňuje.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN