Užitečné odkazy

Odkazy na stránky s tématikou JESSICA

Informace o finančním nástroji JESSICA k současnému programovému období 2014-2020

Stránky Evropské investiční banky s odkazy na legislativu, evaluační studie, výzvy k vyjádření zájmu a často kladené otázky


Evaluační studie pro řídící orgány, připravované s podporou Evropské komise a Evropské investiční banky, jsou zde také implementační studie regionů Moravskoslezsko a Jihovýchod


JESSICA for Cities (J4C) - prezentace z konference, která se konala v sídle European Investment Bank, Luxembourg


Stránky Evropské komise s odkazy na prezentace z JESSICA Networking Platform, legislativu a evaluační studie


Tisková zpráva Regionální rady Moravskoslezsko, vydaná u příležitosti podpisu Smlouvy o financování JESSICA Holdingového fondu


Tisková zpráva Regionální rady Moravskoslezsko o nástroji JESSICA

Nahoru

 
_THEME_LOGIN