PIMMS Capital

Projekt „Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services“ (dále jen „PIMMS CAPITAL“) je zaměřen na snížení dopravní a s ní související ekologické zátěže ve větších městech prostřednictvím úspěšných praktik ověřených v jiných regionech.

Řízení mobility je nástroj, který umožňuje dosažení hospodářských a environmentálních kriterií zavedním tzv. měkkých opatření dopravní politiky, mezi které patří např. podpora pěší, cyklistické a hromadné dopravy, integrované dopravní plány a další řešení vedoucí k snížení emisí CO2, dopravní zácpy ve městech, efektivnějším investicím do veřejné dopravy a zvýšení zdraví obyvatel.

Do projektu je zapojeno 16 evropských partnerů vedených organizací TraffIQ z Frakfurtu nad Mohanem. Hlavním regionálním partnerem pro Moravskoslezsko je Úřad Regionální rady, který při přenosu dobrých praktik z jiných evropských regionů dále spolupracuje s Moravskoslezským krajem, městem Ostrava, městem Opava a Koordináorem ODIS.

Moravskoslezsko je jediným českým partnerem v celé výzvě tzv. kapitalizačních projektů, při kterých dochází nejen k výměně dobrých praktik, ale také k identifikaci finančních prostředků, které tyto praktiky umožní převést do regionu.

V současné době probíhá příprava 4 dopravních projektů, které na zkušenosti získané v projektu přímo navazují.

Projekt PIMMS CAPITAL je financován z evropského programu INTERREG IVC (ERDF) a z prostředků Moravskoslezského kraje.

Příklady nejlepších zkušeností v udržitelné dopravě a mobility managementu najdete v sekci Good practices webu PIMMS Capital.

Kontakt

Jiří Svobodník, jiri.svobodnik@rr-moravskoslezsko_cz, 552 303 562

Ke stažení

pimms_banner.png

Nahoru

 
_THEME_LOGIN