Otázka č. 5 - Počet FRM

Předpokládá se existence více fondů městského rozvoje?  Jsou již známa města, pro které by měl příslušný fond městského rozvoje fungovat?

Očekává se, že výzva k EoI pro JHF Moravskoslezsko bude ve výši cca 500 mil. Kč a že žadatelé budou vyzváni, aby žádali o celou částku nebo její část. Vzhledem k objemu finančních prostředků, a potřebě vyhnout se nadměrné fragmentaci, se neočekává, že by byly  vytvořeny více než dva FRM.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN