Otázka č. 4 - Ověřený překlad

Bude  u všech dokumentů vystavených  třetími stranami  a učiněných v českém jazyce vyžadován jejich úředně ověřený překlad?

EoI (Vyjádření zájmu) by měly být v anglickém jazyce a podpůrné dokumenty by měly být v angličtině nebo francouzštině (ověřené překlady jsou povinné).

Nahoru

 
_THEME_LOGIN