Otázka č. 2 - Rizika

Ohledně rizika: Bude za případné nesplácení úvěrů z FRM nést riziko manažer nebo to bude investiční rada FRM, která poskytnutí zdrojů finálně schvaluje?

Otázka odpovědnosti za zdroje, které jsou poskytnuty Holdingovým fondem danému FRM, bude řešena v operační smlouvě mezi HF a FRM. Povaha transakce mezi HF a FRM, včetně rozložení rizik, může záviset mimo jiné na řídící struktuře FRM (jež má být žadatelem navržena v průběhu procesu výběru FRM), a proto není v této fázi možné poskytnout obecnou odpověď. Lze si nicméně povšimnout, že v některých Výzvách k vyjádření zájmu, které již byly EIB vyhlášeny a jsou k dispozici na internetových stránkách EIB, se předpokládá, že operační smlouvy ustanoví právo EIB získat zpět všechny ztráty vzniklé JESSICA holdingovému fondu kvůli porušení závazků, jež vyplývají z příslušné operační smlouvy, finančním zprostředkovatelem (FRM), v souladu s vhodnými a tržně standardními ustanoveními. Dále je možné očekávat, že (v souladu se zásadou řádného finančního řízení) bude odměňování FRM a/nebo manažera FRM souviset s mírou splácení prostředků z projektů do FRM.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN