Otázka č. 13 - Očekávaná míra návratnosti prostředků FRM

Jaká by měla být jejich očekávaná míra návratnosti prostředků FRM? Jaká by měla být očekávaná hodnota po splacení všech úvěrů v rámci iniciativy JESSICA? Jakým způsobem bude sdíleno riziko mezi manažerem FRM a HF/Regionální radou? Pouze přiměřená cena/výnos či sdílené riziko může otevřít prostor pro nabídku výhodných produktů držitelům projektů.

Neočekává se, že by Holdingový fond výslovně stanovil cílovou míru návratnosti investic FRM do městských projektů. V obchodním plánu žadatele by měly být nastaveny možné úrokové míry poskytované FRM a způsob jejich kalkulace. Předpokládá se však, že FRM bude individuálně vyhodnocovat míru financování jednotlivých projektů.

Předpokládá se, že Operační smlouva stanoví, aby FRM platil v určité výši úroky za všechny "volné prostředky" v FRM, tj. peněžní prostředky převáděné od HF k FRM a dosud neinvestované do projektů a prostředky vrácené zpátky z projektů do FRM a ještě nesplacené HF. Nicméně, úrokové sazby, které bude účtovat FRM z úvěrů poskytnutých jednotlivým městským projektům se mohou lišit případ od případu, v závislosti na specifických vlastnostech každého projektu (viz také odpovědi na otýzky 2, 5 a 8).

Předpokládá se, že Operační smlouva, která bude uzavřena mezi EIB (jakožto manažerem HF) a FRM, umožní určité sdílení rizik s ohledem na investice UDF do městských projektů.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN