Otázka č. 11 - Veřejná podpora

Jaký je poměr veřejné podpory u prostředků FRM a bankovního kofinancování? Na posledním semináři bylo zmíněno, že EIB bude mít zkušenosti z jiných JESSICA fondů v Evropě a z jejich jednání se zástupci Evropské komise. Je v této věci nějaký pokrok?

Řídící orgán připravuje notifikaci režimu podpory pro poskytnutí veřejné podpory prostřednictvím JESSICA financování. Předpokládá se, že - co se týče přiměřenosti podpory – bude režim podpory založen na principu "spravedlivé míry návratnosti" (viz odpověď na otázku 2 výše). To znamená, že nebudou žádné limity na absolutní výši podpory (kterou nemusí být vždy snadné změřit) nebo na výši podpory vyjádřené jako procento způsobilých výdajů. Na místo toho bude FRM odpovědné za zajištění - na základě finanční analýzy daného projektu provedené před ukončením projektu – toho že podmínky FRM financování nejsou výhodnější, než je nezbytné k tomu, aby umožnily soukromým partnerům v projektu dosáhnout spravedlivé míry návratnosti, a tím umožnit realizaci projektu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN