Otázka č. 10 - Změny v projektovém portfoliu

Pokud jsme pochopili správně v obchodním plánu není fixní počet projektů. Nicméně, jakmile předložíme seznam preferovaných projektů a nějaký projekt z tohoto seznamu by nemohl být z nějakého důvodu realizován, musíme být schopni nahradit jej jiným projektem představeným v obchodním plánu (tj. nemůžeme předložit zcela nový projekt). Rozumíme tomu správně?

Portfolio projektů definované v návrhu FRM není pokládáno za úplný výčet a podléhá případným změnám. V dřívějších výzvách k projevení zájmu, bylo konstatováno, že "portfolio městských projektů by mělo obsahovat projekty, které se žadatel zavazuje financovat, vyjma toho pokud by nastaly okolnosti takové povahy, které nebylo možné předvídat v době přípravy nabídky". Stejná výzva také uvádí, že "se očekává, že FRM bude pokračovat v  hledání dalších městských projektů, které nebyly identifikovány v době předložení nabídky. Za tímto účelem by měl žadatel popsat metodiky pro výzkum a vyhodnocení všech městských projektů, včetně těch budoucích. "Jak bylo také uvedeno v hodnotících kritériích výše uvedené výzvy, byly nabídky posuzovány v souvislosti se "stavem přípravy uvedených městských projektů a pravděpodobností jejich realizace ".

Proto je v principu možné, že mohou být provedeny změny v portfoliu projektů (např. nahrazení nebo přidání nových projektů) poté co byl FRM  vybrán, přičemž se však rozumí, že všechny projekty financované z FRM, musí být v souladu s investiční strategií FRM a způsobilé v příslušném operačním programu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN