Marketing regionu

Bude podporováno budování image regionu ve vazbě na čtyři oblasti – Moravskoslezský kraj jako nejlepší místo k životu, ke studiu, podnikání a trávení volného času (turistická destinace).

 

marketing_regionu.jpg

Typové podporované projekty:

Marketingová strategie regionu
 • rozvoj jednotného vizuální stylu
 • zabezpečení jednotné prezentace značky kraje v rámci všech komunikačních aktivit
  – a to jak kraje, tak institucí, které užívají značku kraje ve svých aktivitách (aktualizace Corporate design manuálu)
 • rozvoj obrazového konceptu značky kraje a jeho průběžná aktualizace
Implementace marketingové strategie
 • Integovaná merketingová strategie - a) web a e-marketing: provoz a rozvoj webového portálu, integrace roztříštěných aktivit v oblasti e-marketingu, jazykové mutace b) Public Relations a externí komunikace: zpracování strategie a její implementace (mediální kampaně c) mediální prostor, multimediální spoty, výstavy, veletrhy, call centrum, propagační materiály)
 • budování image institucí regionu (např. sledění vizuálního stylu partnerských organizací v regionu)
 • propagace kraje v ČR i zahraničních cílových destinacích (tvorba, distribuce a prezentace propagačních materiálů)
 • podpora vzniku a rozvoj Touch Point
 • pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického ruchu
Marketingové analýzy a měření

Pro zpětnou vazbu o naplňování cílů je nutné měřit výsledky konkrétních kroků. Proto je součástí marketingové strategie i systém marketingových analýz a výzkumů. Podporovány budou tyto klíčové analýzy :

 • síla značky Moravskoslezského kraje (indexový ukazatel vyjadřující sílu značky a vývoj image)
 • spokojenost návštěvníků kraje a indexy CSI a CLI (Customer Satisfaction Index a Customer Loyalty Index)
 • vývoj počtu návštěvníků kraje
 • mediální analýzy
 • benchmarking

Vhodný příjemce dotace:

 • Moravskoslezský kraj
 • Obchodní společnosti poskytující služby v závazku veřejné služby

Bližší informace naleznete v Prováděcím dokumentu ROP, oblast podpory 2.4 Marketing regionu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN