Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán je jedním z nástrojů regionální politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových politik v určitém území. Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit a projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu ve vymezeném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. IPRÚ definují základní strategické rozvojové směry v oblasti cestovního ruchu.

Lokality, pro něž jsou IPRÚ zpracovávány, byly definovány ve schválené Marketingové strategii rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 2009–2013. Jedná se o tyto prioritní lokality:

Prostřednictvím IPRÚ je z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko financován rozvoj cestovního ruchu ve výše vymezených oblastech. Plánované výsledky IPRÚ musí vycházet z cílů ROP Moravskoslezsko a obsahují aktivity a dílčí projekty, pomocí nichž budou naplňovány cíle dílčích oblastí podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb, 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení nebo 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

Území obcí Karlova Studánka, Malá Morávka, Ludvíkov pod Pradědem, Andělská Hora ve Slezsku, Dolní Moravice a části obce Světlá Hora (Suchá Rudná, Stará Voda v Jeseníkách a Podlesí pod Pradědem), Vrbno pod Pradědem

Území obcí Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Malenovice a Bílá

Území obcí Jablunkov, Hrčava, Písečná, Bukovec, Písek, Dolní Lomná.

Specifická ustanovení pro implementaci Integrovaných plánů rozvoje území a projektů realizovaných v rámci výzvy 2.2-11

Dokument upravuje postupy pro implementaci Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a návazně také projektů realizovaných v rámci výzvy 2.2-11. Vzhledem k dlouhodobému charakteru výzvy, možné potřebě změn daných IPRÚ a potřebě stanovení nástrojů pro řízení čerpání IPRÚ upravují tato ustanovení postupy pro implementaci IPRÚ v následujících oblastech:

  • Povinnosti nositelů projektů zařazených na indikativním seznamu
  • Povinnosti nositelů projektů zařazených na seznamu náhradních projektů
  • Změny IPRÚ
  • Formuláře checklistů

Nahoru

 
_THEME_LOGIN