Fondy rozvoje měst

Správu prostředků alokovaných na iniciativu JESSICA zajišťují v Moravskoslezsku dva fondy rozvoje měst - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. a společnost CONTERA, Urban Development Fund s.r.o. Každý z fondů disponoval původně částkou 170 mil. Kč, kterou měl využít k poskytnutí podpory ve formě zvýhodněných dlouhodobých úvěrů na realizaci návratných projektů ve městech Moravskoslezského kraje s minimálně 5 000 obyvateli.

Po zhodnocení úspěšnosti realizace finančního nástroje JESSICA oběma fondy došlo k navýšení prostředků o dalších zhruba 138 mil. Kč společnosti CONTERA, Urban Development Fund s.r.o.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

V současné době již ČMZRB další žádosti o poskytnutí zvýhodněného úvěru nepřijímá.

ČMZRB nabízela úvěr v maximální výši 100 mil. Kč na projekt s dobou splatnosti 15 let. V případě obcí byla úroková sazba sjednána individuálně a byla pevná po celou dobu splácení projektu. Podnikatelé si mohli sjednat úrokovou sazbu pevnou či pohyblivou. Nejnižší možná úroveň pevné úrokové sazby mohla činit 1,25 % p.a., u pohyblivé se jednalo o minimálně 0,75 % p.a. Úvěr bylo možné čerpat na investiční výdaje pouze do 75 % jejich výše.

Kontakt:

e-mail: infoov@cmzrb_cz
tel.: 597 583 102

CONTERA, Urban Development Fund s.r.o.

V současné době již CONTERA, Urban Development Fund s.r.o. další žádosti o poskytnutí zvýhodněného úvěru nepřijímá.

CONTERA nabízela úvěr v maximální výši 170 mil. Kč na projekt. Splatnost úvěru je stanovena na 15 let. Správce fondu slibuje individuální podmínky pro jednotlivé projekty. Úroková míra se bude pohybovat mezi 0,5 % a 3,2 %.

Kontakt:

e-mail: daniel.foltynek@contera_cz
tel.: 739 204 703

Výzva k předkládání žádostí o podporu z fondu městského rozvoje je zveřejněna na webových stránkách správce fondu Contera. Příjem projektů fond zahájil 30. dubna 2012.

Pravidla, kterými se FRM řídí, definuje Manuál JESSICA vydaný Regionální radou Moravskoslezsko. Manuál stanovuje postupy při implementaci iniciativy JESSICA a seznamuje se základními povinnostmi vyplývajícími z evropské i české legislativy. Manuálu je nadřazena Operační smlouva.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN