Fondy rozvoje měst

Správu prostředků alokovaných na iniciativu JESSICA zajišťují v Moravskoslezsku dva fondy rozvoje měst - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. a společnost CONTERA, Urban Development Fund s.r.o. Každý z fondů disponoval původně částkou 170 mil. Kč, kterou měl využít k poskytnutí podpory ve formě zvýhodněných dlouhodobých úvěrů na realizaci návratných projektů ve městech Moravskoslezského kraje s minimálně 5 000 obyvateli.

Po zhodnocení úspěšnosti realizace finančního nástroje JESSICA oběma fondy došlo k navýšení prostředků o dalších zhruba 138 mil. Kč společnosti CONTERA, Urban Development Fund s.r.o. Dalších téměř 108 mil. Kč bylo ke dni 28.7.2014 převedeno z ČMZRB, a.s. na druhý z fondů CONTERA, Urban Development Fund, s.r.o.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

V současné době již ČMZRB další žádosti o poskytnutí zvýhodněného úvěru nepřijímá.

ČMZRB nabízela úvěr v maximální výši 100 mil. Kč na projekt s dobou splatnosti 15 let. V případě obcí byla úroková sazba sjednána individuálně a byla pevná po celou dobu splácení projektu. Podnikatelé si mohli sjednat úrokovou sazbu pevnou či pohyblivou. Nejnižší možná úroveň pevné úrokové sazby mohla činit 1,25 % p.a., u pohyblivé se jednalo o minimálně 0,75 % p.a. Úvěr bylo možné čerpat na investiční výdaje pouze do 75 % jejich výše.

Podpora byla poskytnuta projektu Stavební úpravy Národního domu Bohumín, kde žadatelem bylo město Bohumín a získalo úvěr JESSICA ve výši 36,9 mil. Kč se splatností 10 let a roční úrokovou mírou 0,2 %.

Kontakt:

e-mail: infoov@cmzrb_cz
tel.: 597 583 102

CONTERA, Urban Development Fund s.r.o.

V současné době již CONTERA, Urban Development Fund s.r.o. další žádosti o poskytnutí zvýhodněného úvěru nepřijímá.

CONTERA nabízela úvěr v maximální výši 170 mil. Kč na projekt. Splatnost úvěru je stanovena na 15 let. Správce fondu slibuje individuální podmínky pro jednotlivé projekty. Úroková míra se bude pohybovat mezi 0,5 % a 3,2 %.

Podpořeny byly celkem 4 projekty, z toho 3 projekty v průmyslové zóně Ostrava - Kunčičky:

Ostrava Business Park I. etapa a II. etapa - žadatelem byla společnost Ostrava Business Park, s.r.o. U první etapy byl schválen úvěr JESSICA ve výši 166 mil. Kč, u druhé etapy pak 82,3 mil. Kč. U obou projektů je splatnost 15 let a roční úroková míra 0,5 %. Třetím projektem v této průmyslové zóně podpořeným z finančního nástroje JESSICA Moravskoslezsko byl projekt Administartivní a výrobní centrum Antracit, kde žadatelem je společnost ANTRACIT Property, s.r.o. Schválená výše úvěru JESSICA byla 53,5 mil. Kč se splatností 15 let a roční úrokovou mírou 0,5 %.

Čtvrtým podpořeným projektem je R&D Centre Výstavní postaveným na místě brownfieldu téměř v centru Ostravy na ulici Výstavní. Budova byla postavena pro konkrétního nájemce, společnost Roper Engineering s.r.o. Investorem byla společnost VÝSTAVNÍ Property, s.r.o. Schválený úvěr byl schválen ve výši 96,3 mil. Kč, splatnost je 15 let a roční úroková míra 0,5 %.

Kontakt:

e-mail: daniel.foltynek@contera_cz
tel.: 739 204 703

Pravidla, kterými se FRM řídí, definuje Manuál JESSICA vydaný Regionální radou Moravskoslezsko. Manuál stanovuje postupy při implementaci iniciativy JESSICA a seznamuje se základními povinnostmi vyplývajícími z evropské i české legislativy. Manuálu je nadřazena Operační smlouva.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN