Průvodce projektovou žádostí

1) Definice záměru

Definice záměru by měla obsahovat odpovědi na otázky:
  • Proč je nutné projekt realizovat?
  • Pro koho je projekt určen?
  • Čeho chcete v projektu dosáhnout?
  • Jakým způsobem chcete dosáhnout cílů projektu?
  • Jaké aktivity chcete v projektu realizovat?
  • Kdo bude plánované aktivity realizovat?
Dobrá rada: Před samotným započetím přípravy žádosti je vhodné se o zařazení vašeho projektu informovat u projektového manažera, abyste předešli předložení vašeho projektu do nevhodné oblasti podpory.

 
_THEME_LOGIN